Ο πόλεμος μέσα στον άνθρωπο  είναι κάτι το αναπότρεπτο. Είναι η σχέση με την έννοια της αέναης ροής.

Θεόδωρος Παπαϊωάννου