Ο πόλεμος μέσα στον άνθρωπο  είναι κάτι το αναπότρεπτο Είναι η σχέση με την έννοια της αέναης ροής

Θεόδωρος Παπαϊωάννου